Priser

Prisoversikt

Her finner du oversikt over våre priser, alle priser er eks. mva! Garantiservice: For kostnadsfri garantiservice må kjøpskvittering forevises. Uten denne vil ikke leverandøren dekke oppgjøret og da må du som kunde betale kostnaden. Eventuelt regresskrav må fremlegges av kunde direkte til den aktuelle leverandøren. Apparater som ikke er hentet innen 6 mnd. etter at det er ferdig reparert, og beskjed er gitt, vil bli solgt for å dekke reparasjonens kostnad.

Timepris

NOK750
  • priser er eks. mva

Timepris på hvitevare/uteservice

NOK850
  • priser er eks. mva

Timepris hasteservice ved avtale (1-2 dager)

NOK950
  • priser er eks. mva

Verkstedmateriell pr. reparasjon.

NOK75
  • priser er eks. mva

Ekspedisjonsgebyr pr. reparasjon

NOK70
  • priser er eks. mva

Prisoverslag - forundersøkelse *

NOK400
  • *Grunnen til at prisoverslag blir belastet, er fordi man er nødt til å åpne apparatet, feilsøke og finne feilen, sjekke delepriser hos leverandør, kalkulere jobben, for så å ringe kunden. Dette tar selvfølgelig tid. Skal apparatet repareres, vil prisoverslaget inngå i totalprisen.
  • priser er eks. mva

Prisoverslag - forundersøkelse ved tordenværskade og ved hasteservice **

NOK720
  • ** Forundersøkelse relatert til forsikringsoppgjør (tordenvær, vannskader o.l.) er ofte meget omfattende og tar derfor lenger tid å behandle. Denne forundersøkelsen dekkes imidlertid av forsikringsselskapet i de fleste tilfeller. Snakk med ditt selskap om dette på forhånd.
  • priser er eks. mva